بازرسی ها و تعميرات پيشگيرانه

 

پس از انجام اقدامات بالا و بر اساس توقعات ياد شده مي توان گفت که بازرسی ها و تعميرات پيشگيرانه بايستي بر اساس موارد ذيل صورت گيرد:

 

الف- تست درصد افت ولتاژ:

اين تست به دو صورت قابل انجام است:
– تست گرم: آه در آن پس از اينكه تمام مصرف آنندگان تعريف شده به خط وصل گرديدند، ولتاژ در ابتداي خط و در محل آخرين (دورترين) مصرف آننده با استفاده از ولتمتر اندازه گيري شده و درصد افت با درصد مجاز تعريف شده مقايسه مي گردد.

– تست سرد: آه طي آن پس از قطع خط از محل تغذيه به اندازه گيري مقاومت در هر يك از بخش هاي مدار مبادرت شده و سپس با استفاده از آناليز مداري نسبت به محاسبه درصد افت اقدام مي شود. گفتني است اين روش عموماً براي مسيرهاي طولاني آاربرد داشته و براي مدارهاي داخل ساختماﻧﻬا به دليل نياز به اهم متر با دقت بسيار بالا معمول نيست.

 

 

 

"بازرسی ها و تعميرات پيشگيرانه"

بازرسی ها و تعميرات پيشگيرانه

 

 

ب- تست جريان مجاز:

اين تست نيز تست گرم است و در آن پس از وصل همه مصرف کننده ها به مدار، با استفاده از آمپرمتر در نزديكترين محل به فيوز اندازه گيري مي گردد.

 

 

 

ج- تست مقاومت عايقي کابل يا سيم:

اين تست در حالت سرد و جدا بودن خط از منبع انرژي و جدا بودن مصرف آنندگان از خط صورت مي گيرد. بايد توجه داشت ميزان ايزولاسيون مورد نياز بستگي به سطح ولتاژ (اختلاف پتانسيل) دارد. بنا به استاندارد به ازاي هر ولت اختلاف پتانسيل
١- مقاومت عايقي نياز داريم. از آنجائيكه kΩ) اعمالي، ١٠٠٠ اهم
٢- در اينگونه مواقع معمولاً ولتاژ اعمالي در تست بايستي ٢ تا ۵ برابر حداآثر ولتاژ اعمالي در شرايط آار در نظر گرفته شود و با عنايت به اينكه اختلاف پتانسيل ماآزيمم در برق ايران در يا ٣٨٠ ولت پيك) است، rms) مدارهاي داخلي تك فاز ٢٢٠ ولت براي اينگونه موارد مقاومت عايقي حداقل ١٠ مگا اهم مطلوب مي باشد.

 

 

د- تست اتصالات مكانيكي:

اتصالات سيمها به يكديگر ممكن است دچار خوردگي و سولفاته شدن شده باشند و يا اينكه پيچها و مهره ها شل شده باشند. با بازرسي اين موارد در صورت لزوم مي توان به رفع آن پرداخت.

 

دانلود فرم بازرسی ها و تعميرات پيشگيرانه

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

دیدگاه (ضروری)

شما مجاز هستید تا از تگ های HTML زیر در دیدگاهتان استفاده کنید:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

نام (ضروری)
ایمیل (ضروری)

پنج × 1 =