برنامه زماني نگهداری چيلرهاي جذبي

برنامه زماني نگهداری چيلرهاي جذبي

نگهداری چيلرهاي جذبي

براي نگهداری چيلرهاي جذبي لازم است به طور متناوب و طبق يك برنامه ريزي زماني صحيح، آنها را بازرسي و سرويس نمود. كارهاي لازم براي نگهداري دستگاه ها بايد طبق اين برنامه زماني انجام شود:

 

 

1-    وضعيت عملكرد دستگاه و سيستم را ثبت كنيد.

2-    سيستم پرج را بررسي كرده و در صورت لزوم آنرا تخليه نماييد.

هر روز

هر روز

1-    ميزان افت ابزوربر را كنترل  كنيد.

2-    ميزان تجمع مواد غير قابل تقطير را كنترل كنيد.

3-    تنظيمات كنترل ظرفيت را چك كنيد.

هر ماه

هر ماه

هر ماه

 

1-  سيستم محافظت دستگاه از يخ زدگي را چك كنيد.

2-  عملكرد محافظ سيكل را چك كنيد.

3-  عملكرد شير كنترل سطح پايين مبرد را چك كنيد. 

هر دو ماه   

هر دو ماه  

هر دو ماه  

 

1-  مقدار شارژ مبرد را چك كنيد.

2-  مقدار اكتيل الكل را چك كنيد.

هر شش ماه

هر شش ماه

1-  محلول جاذب را آناليز كنيد.  
2-  لوله ها را از نظر مقدار و ضخامت رسوب چك كنيد.
هر سال
هر سال
– ديافراگم شيرهاي سرويس را تعويض كنيد. 
هر سه سال
– پمپ هاي مبرد ومحلول را بازرسي نماييد. 
هر شش سال

دیدگاهتان را بنویسید

دیدگاه (ضروری)

شما مجاز هستید تا از تگ های HTML زیر در دیدگاهتان استفاده کنید:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

نام (ضروری)
ایمیل (ضروری)

6 − یک =