تعمیر و نگهداری برج خنک کن

تعمیر و نگهداری برج خنک کن

"تعمیر و نگهداری برج خنک کن"

تعمیر و نگهداری برج خنک کن

  • لوله آب پخش كن (اسپرينكلر) 

 لوله آب پخش كن بايد تميز و بدون گرفتگي باشد. اگر داخل لوله با يك جسم خارجي گرفته شده باشد به ترتي ب زير عمل كنيد: 

الف ) پيچ ها و مهره هاي قطعات آب پخش كن را شل كنيد. سپس لوله-هاي آب پخش كن را باز كرده و تميز كنيد. 

ب) نقاط مشخص شده روي هدر آب پخشكـن را تنظيم كرده و مجدداً سرجاي خود نصب كنيد. 

 

 

  • هد آب پخشكن (اسپرينكلر) 

حركت دوراني هد آب پخش كن درصورتي كه جسم خارجي درون آن گير كرده باشد، آرامتر و حتي متوقف مي شود. در اين صورت حتما با ما تماس بگيريد.

 

  • بدنه برج 

به دليل اين كه بدنه برج از فايبر گلاس مقاوم ساخته شده است ديگر نيازي به  پوشش مجدد ندارد. در صورت نشستن گردو خاك در روي بدنه برج ميتوانيد آن را با آب و صابون و به وسيله يك تكه پارچه بشوئيد.  

  • تشتك آب  

در صورت وجود گرد و خاك و آلودگي در تشتك  برج، از قسمت كف تشتك شير تخليه را باز كرده و آن را بشوئيد.  لجن انباشته شده در نزديكي لوله خروجي را تميز كنيد و همواره تشتك و صافي آب را (توري صافي آب) را تميز نگه داريد. 

 

  • پر كن برج 

كافي است آب ورودي به برج از نظر كيفيت، تحت كنترل باشد و نياز به توجه ويژه ديگري نيست. 

 

  • فن   

با دقت به سطح پرههاي فن نگاه كرده و مطمئن شويد كه هيچ گونه آسيبي در آن ايجاد نشده است. همچنين كنترل كنيد كه فاصله بين ديواره داخلي برج با نوك پره فن مناسب باشد. 

 

  • بدنه خارجي   

بهتر است در فواصل زماني منظم، قسمت هاي فلزي برج را دوباره رنگ بزنيد چرا كه اين قست ها در معرض زنگ زدگي مي باشند. 

 

جدول عیب یابی
نحوه رفع عيب 
علت 
عيب 
 تنظيم جريان آب روي ميزان تعيين شده 
.1
 زياد يا ناكافي بودن جريان آب برج 
.1
 اصلاح وضعيت تهويه هوا 
.2
 نامنظم بودن جريان هوا 
.2
 اصلاح وضعيت تهويه هوا يا نصب
.3
 هواي خروجي از برج مجددا وارد برج مي شود. 
.3
 صفحات انعكاسي (بافل) خارج كردن گرد و خاك و  رسوب   تنظيم زاويه پره هاي فن 
.4
.5
 نامنظم بودن كار لوله هاي آب پخش كن نا مناسب بودن جريان هوا 
.4
.5
افزايش دماي آب برج  
 تميز كردن قسمت هايي كه گرفته است. 
.6
   مسدود شدن پركننده برج 
.6
 به قسمت  تعميرات و تنظيم همين دستورالعمل مراجعه كنيد. 
.1
 مسدود شدن سوراخ هاي لوله آب پخش كن 
.1
 صافي آب را خارج و تميز كنيد. 
 شير شناور آب را تنظيم كنيد. 
.2
.3
 مسدود شدن شبكه صافي آب   كاهش سطح آب در تشتك برج 
.2
.3
كاهش حجم آب خنك شده 
 پمپ را با يك پمپ  ديگر كه مناسب با حجم آب باشد جايگزين كنيد. 
.4
 نامناسب انتخاب شدن پمپ جريان آب 
.4
 وضعيت قرارگيري فن را تنظيم كنيد. 
.1
 برخورد نوك پره فن با بدنه برج 
.1
 زاويه پره را  تصحيح كنيد. 
.2
   مونتاژ نا مناسب  پره هاي فن 
.2
 پيچ هاي شل  را محكم كنيد. 
.3
 پارگي تسمهها 
.3
صدا و لرزش 
 روغن را تا سطح مشخص شده پر كنيد. 
.4
 كاهش روغن سيستم كاهش  دهنده دور 
.4
 ولتاژ برق ورودي  را كنترل كرده و در
صورت نياز شركت برق را مطلع كنيد. 
.1
 افت ولتاژ 
.1
 زاويه پره فن  را تنظيم كنيد. 
.2
 نامنظم بودن زاويه پره هاي فن 
.2
              جريان  برق بالا 
 زاويه پره فن  را تنظيم كنيد. 
.3
 بالا بودن جريان هوا كه منجر به افزايش بار مي شود. 
.3
 زاويه لوله هاي آب پخش كن در هد آب پخش كن را  تتظيم كنيد. 
.1
 كار نا منظم لوله هاي آب پخش كن 
.1
 در صورت گرفتگي در لبه بالايي پر
.2
 مسدود بودن پر كننده برج  
.2
كن برج، آن را برطرف كنيد. 
 حذف كن  را عوض كنيد. 
.3
 معيوب بودن حذف كننده (اليمينيتور) 
.3
پاشش آب به بيرون برج 
 جريان آب را  ب ه كمك شير تنظيم كنيد. 
.4
 حجم  آب در جريان، بالا مي باشد. 
.4

 

دیدگاهتان را بنویسید

دیدگاه (ضروری)

شما مجاز هستید تا از تگ های HTML زیر در دیدگاهتان استفاده کنید:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

نام (ضروری)
ایمیل (ضروری)

هفده − 17 =