حفظ و نگهداری استخر

حفظ و نگهداری استخر:

استخر

استخر سازه ای مصنوعی است که مانند یک مخزن سر باز به اشکال مختلف از جمله مستطیل که در درون و یا روی زمین ساخته شده و آب مورد نیازی که برای مقاصد مختلف وجود دارد در خود نگهداری می کند. استخرهای شنا مکان هایی هستند که دارای ضوابط فنی ورزش ویژه بوده و در آن امکان فعالیت رشته های ورزشی آبی (شنا، شیرجه، واترپلو و شنای موزون) وجود داشته باشد. تفاوت اساسی استخرهای شنا با سایر شناگاه ها و اماکن آبی در حدود و اندازه آن از سویی و کیفیت آب مصرفی آن از سوی دیگر است. علاوه بر آن موقعیت مکانی و استقرار آن نیز دارای محدودیت هایی است و لذا همجواری با کارخانه و مؤسسات صنعتی یا درمانی یا کشاورزی توصیه نشده است. در ورزش شیرجه، شیرجه از روی تخته پرش و سکوی حمایت صورت می گیرد و حرکات آن در گروه اختیاری و اجباری می باشد. البته در مسابقات شیرجه از دایوهای 5 و 01 متری نیز استفاده می شود، که این سکوها دارای سازه های بتنی و فلزی هستند. واترپلو یکی از بازی هایی است که توسط دو تیم در داخل آب انجام می گیرد. بازیکنان علاوه بر داشتن مهارت کافی در شنا کردن باید مهارت بازی با توپ واترپلو را درآب نیز داشته باشند. شنای موزون که به آن ژیمناستیک آبی نیز اطلاق می شود. علاوه بر آموزش مسابقات شنا و شیرجه ازاستخرها برای آموزش ناجیان غریق و مسابقات آنان امروزه از استخرها برای آب درمانی نیزاستفاده می شود. ًاستفاده می شود.ضمنا استخرها از نظر استقرار نیز انواع مختلف دارند. استخرهای روی زمین، کاسه استخر روی زمین قرار می گیرد و اتصالات مربوط به آب و فاضلاب و برق به صورت ثابت در نظر گرفته می شود. ظرفیت این استخرها متوسط و عمق آن کم، پیش بینی می شود. این استخرها مناسب فعالیت آموزشی و تفریحی است. استخرهای بالای زمین که کاسه استخر بالاتر از زمین قرار می گیرد و در استخرهای درون زمین کاسه استخر به طور کامل درون زمین قرار می گیرد. استخرهای شنا بر حسب شیوه تصفیه آب نیز تقسیم بندی می شوند. الف) خزینه که این استخر در واقع چیزی بیشتر از یک وان حمام نیست که ممکن است به عنوان یک استخر خصوصی مورد استفاده قرار گیرد و بار استحمامی آن سبک است. در حالی که در خزینه های عمومی با بار استحمامی سنگین، آب می باید به طور مرتب به علت افزایش آلودگی ناشی از استحمام کنندگان تعویض گردد. در طراحی استخرهایی از این نوع باید به ازاء هر استحمام کننده 005 گالن آب بین تعویض های کامل استخر منظور نمود. تعیین میزان دقیق کلر مورد نیاز در تأسیسات بزرگ و استخر بزرگ غیر ممکن است. این سیستم تصفیه آب استخر مورد استفاده قرار می گیرد. این سیستم تاکنون ًب) استخر با جریان آب در گردش ــ امروزه عموما بسیار پیشرفته شده است و پمپ های سیرکولاتر، فیلترها، کلرزن ها و دیگر وسایل ضروری آن توسط کارخانجات بسیاری تولید و عرضه می شوند. روش های مؤثر و عملی کنترل جهت ابقاء حداکثر شرایط بهداشتی و تسهیلات جذاب شنا برای حداکثر نفرات شناگر و با حداقل هزینه در این سیستم ابداع و متداول گردیده است. این سیستم اقتصادی ترین و ایمن ترین شیوه تصفیه آب استخر می باشد. در یک استخر با جریان آب در گردش، آب کثیف و مستعمل به طور مرتب با آب فیلتر، و تصفیه شده جایگزین می شود. به مفهوم کلی، تصفیه آب استخر در نتیجه رقیق کردن مداوم آن است. اولین بخش از آبی را که از استخر بیرون کشیده می شود، می توان به عنوان آب کثیف در نظر گرفت. به لحاظ اختلاط داغی آب تمیز ورودی و آب کثیف باقیمانده در استخر. بنابر این آب خارج شده ترکیبی از ًکاملا نسبت کمتری از آب کثیف و مقدار بیشتری آب تمیز خواهد بود. استخرها را می توان در نوع روباز و سرپوشیده نیز طبقه بندی نمود همچنین بر اساس نوع کاربری نیز دسته بندی دیگری را همراه با ً موجب می شود، مانند استخرهای آموزشی، استخرهای شنای قهرمانی، استخرهای تفریحی، بهداشتی و درمانی که معمولا قسمت های دیگر چون سونا و یا واحدهای بدن سازی است. کیفیت آب استخرهای شنا: گاه مطلوب ترین کیفیت آب استخر را با آب شرب منطبق می دانند. البته این تعریف کلی است.

کیفیت آب استخر را تعداد معینی از فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی و باکتریایی مشخص می کند. در مورد خصوصیات فیزیکی آب باید از این جهت مشکل ً آب استخر از شبکه های آب شهری تأمین می شود معمولاًبه شفافیت و زلالیت آن اشاره کرد، با توجه به اینکه غالبا خاصی در منبع آب استخرها دیده نمی شود. از نظر شیمیایی مهم ترین خصوصیت آب استخر دامنه HP آن است.HP مبین خصلت بازی و یا اسیدی آن استخر است. بر طبق استاندارد دامنه مطلوب آن برای آب استخر 4/7 تا 6/7 می باشد اما حداقل و حداکثر مجاز نیز 2/7 تا 8 ثبت گردیده است. کیفیت بهداشتی آب استخر شنا با انجام آزمایش های دقیق میکروبیولوژیکی معین می شود، کمیته بهداشت ) 8 ــ 2/7، قلیائیت 005 PH عمومی استخرهای شنا، شاخص های استاندارد آب استخر را به صورت زیر پیشنهاد می کند. اسید تیه ( میلی گرم در لیتر و شفافیت کمتر از 5/0 و کلیفرم بیش از 1/0 نمونه ها طی مدت 03 روز استفاده نباید مثبت باشند.

گروه استافیلوکوک نباید بیش از 05 میکروارگانیسم در001میلی لیترباشد. حداکثر میزان قلیائیت مطلوب بین 08 تا 001میلی گرم درلیتر می باشد. چنانچه HP آب استخر از 4/7 کمتر و میزان قلیائیت نیز از حد معینی پائین تر رود به معنی اسیدی شدن آب استخر خواهد بود که در چنین وضعیتی برای خنثی سازی حالت بیش از حد اسیدی آب استخر به آن سود و یا بی کربنات می افزایند. چنانچه HP آب استخر از 6/7 بیشتر شده و قلیائیت نیز از حد معینی فراتر رود، به معنی قلیایی شدن آب استخر خواهد بود که در این صورت با افزایش اسید به صورت چند مرحله ای و با دقت و در فواصل دو ساعت یک بار سعی می کنند آن را تعدیل دهند. افزایش 1 تا 4 گرم اسید در هر متر مکعب برای کاهش قلیائیت 1 تا 5/1 گرم بی کربنات سدیم برای خنثی سازی وضعیت اسیدی با توجه به دانیه HP مطلوب، چنانچه قلیائیت آب استخری با حجم 0001 متر مکعب در حدود 002 میلی گرم در لیتر باشد برای کاهش آن ًتوصیه شده است.

مثلا می توان مقدار 5/3 لیتر اسید کلریدریک با درجه خوراکی (موریاتیک اسید) را در ساعات توقف کار استخر و در مکان مختلف به آب آن اضافه نمود و پس از یک ساعت HP و قلیائیت را کنترل نمود. درصورت استفاده از دستگاه کلرزنی برای سیستم تصفیه آب دراستخرهای شنا، کلر باقیمانده و HP آب استخر می باید روزانه و به دفعات کافی اندازه گیری و در دفتر مخصوص ثبت و به هنگام مراجعه بازرسان بهداشت محیط برای کنترل ارائه گردد. حفظ و نگهداری وسایل و تجهیزات انتخاب وسایل و تجهیزات با توجه به رشته های مختلف ورزشی، سن، جنس و استانداردهای هر رشته صورت می گیرد. البته ورزش های داخل سالن و در فضاهای روباز و سرزمینی طبیعی هر کدام دارای ویژگی ها و مشخصاتی هستند که ضرورت توجه ویژه به وسایل و تجهیزات را بیشتر می کند.

وزن، حجم و چینش وسایل و تجهیزات رشته های مختلف با توجه به جنس و سن و متغیرهای دیگر پیش بینی شده است و متخصصین علوم ورزشی با کمک متخصصین رشته های دیگر به ساخت این وسایل یا استانداردهای ورزشی همت گماشته اند که شرکت های سازنده با علائم ویژه و مشهور آنها را ارائه می نمایند. استفاده از این وسایل و تجهیزات استفاده کنندگان را با آسیب کمتر مواجه کرده و آنها را بیشتر تشویق به حضور در اماکن ورزشی می کند. از طرف دیگر نگهداری آنها را آسان تر می کند. این متخصصین و شرکت ها برای رسیدن به این استانداردها به مراحل مختلفی توجه می کنند که طراحی و مواد از جمله آنها است. در طراحی باید به استانداردها توجه داشت و به مواد تشکیل دهنده ابزار و تجهیزات ورزشی به گونه ای که در زمان استفاده به کاربران آسیب وارد نکرده و خودشان نیز در زمان استفاده کمتر آسیب دیده ً حتی المقدور قابل تعمیر باشند.

ضمنا پیش بینی ایمنی لازم در آنها شده باشد و هزینه نگهداری کمتری را نیز لازم ً و زمان طولانی تری قابلیت استفاده داشته باشند، ضمنا داشته باشند. برای اینکه اطمینان از وجود تمام نکات ضروری بالا وجود داشته باشد باید برای خرید به محل هایی مراجعه کرد که این کیفیت ها را تضمین کرده باشند و اطمینان لازم در آنها وجود داشته باشد و قیمت مناسبی نیز داشته باشند. وسایل و تجهیزاتی که در تمرینات مورد استفاده قرار می گیرند در زمان تغییر فعالیت های ورزشی در سالن های چند منظوره و یا برگزاری مسابقات باید از محیط سالن و محل برگزاری مسابقات خارج شوند. بنابراین برای حفظ آنان و بهره برداری بیشتر باید محل و انبار خاصی داشته باشند. در این انبار می توان سایر تجهیزات مخصوص مسابقات و اداری را نیز نگهدارد. بدیهی است وسایل و تجهیزات ورزشی به تناسب رشته ورزشی و جنس باید در محل مناسب دسته بندی، کدگذاری و به شکل مناسب با کمترین آسیب نگهداری شوند و در زمانی که مورد نیاز هستند به راحتی در دسترس قرار گرفته و مورد استفاده کاربران آن قرار گیرند.

اطاق ویژه برای نگهداری هستند. یک تیوپ نجات، ًورزش هایی مثل نجات غریق نیز دارای وسایل و تجهیزات خاص و معمولا استخرهای شنا به یک اطاق کمک های اولیه که ًیک تیرک یا چوب بلند و برانکارد از جمله وسایل اطاق نجات غریق هستند. معمولا برای مراقبت های ویژه و اضطراری مجهز شده اند، یک جعبه کمک های اولیه به انضمام دیگر وسایل و تجهیزات برای امداد رسانی و انجام امور اولیه نجات فرد حادثه دیده نظیر تخت، کپسول و تجهیزات اکسیژن، دستکش یکبار مصرف، ماسک مخصوص RPC، آتل و … باید در محل اتاق کمک های اولیه وجود داشته باشد. جعبه کمک های اولیه نیز باید از جمله جعبه های کمک های اولیه استاندارد بوده و حاوی اقلامی نظیر: بانداژ، گاز استریل، قیچی، محلول ضد عفونی کننده، گوشی، دستگاه فشار سنج و… باشد. طراحی استخر و مناطق مختلف آن به گونه ای باشد که خروج برانکارد و حامل مصدوم از استخر به راحتی و در حداقل زمان ممکن شود.البته باید توجه داشت که توزیع و امانت داری وسایل باید دارای نظام مشخص و مرتبی بوده و فرم های لازم را از قبل برای تحویل دادن وسایل و تجهیزات ورزشی از انبار به افراد و برگشت آن و ثبت هر دوی آنها در فایل مربوطه اقدامات لازم را انجام داد. بدیهی است که در فرم مربوطه باید مشخصات فرد، نوع وسیله تحویل داده شده و جزئیات دیگر را به خوبی پیش بینی کرد تا همه چیز به شکل کامل ثبت و ضبط گردد. بررسی های هفته ای، ماهیانه، فصلی و سالیانه باید صورت گیرد.حفظ و نگهداری انواع ویژه ای از وسایل و تجهیزات همچون توپ های چوبی، توپ های لاستیکی، پارچه ها، کفش ها، وسایل و تجهیزات چوبی، تورها و راکت ها و تشک ها از وسایلی هستند که هر کدام نیازمند ویژگی های خاصی هستند و باید در نگهداری هر کدام از آنها ظرافت های خاصی را رعایت کرد که متناسب با آب و هوا و نوع وسایل باشد.

 

 

منبع : http://motor-khaneh.blogfa.com

دیدگاهتان را بنویسید

دیدگاه (ضروری)

شما مجاز هستید تا از تگ های HTML زیر در دیدگاهتان استفاده کنید:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

نام (ضروری)
ایمیل (ضروری)

دوازده − 12 =