تعمیرات و نگهداری موتورخانه

یکی از تصورات غلطی در میان پروژه های مسکونی رخ داده است این است که نیازی به حفاظت از موتورخانه نیست و این درحالی است که با تعمیرات و نگهداری درست (پیشگیرانه) نه نتها باعث افزایش کارایی و عمر تجهیزات موتورخانه می شویم بلکه باعث کاهش و کنترل مصرف انرژی آنها خواهیم شد.اساساً تعمیرات و نگهداری موتورخانه روغنکاری نیست، اگرچه روغنکاری یکی از اقدامات مقدماتی در این حوزه می باشد بلکه یک هنر است؛ چرا که پیش از وقوع یک مشکل و همچنین در هنگام وقوع آن، توانایی انتخاب رویکردها و فعالیت‌های مختلف وجود دارد؛ لذا مدیران، سرپرستان و کارشناسان و مسئولان موتورخانه از نقش پررنگ‌تری نسبت به سایر پارامترهای دیگر حتی «ماهیت مشکل ایجاد شده» برخوردار خواهند بود.

 

تعمیرات و نگهداری

 

شرکت تهویه پارس با همکاری شرکت های تولید کننده تجهیزات حرارتی و برودتی اقدام جذب تکنسین فنی متخصص آن شرکت نموده است تا به عنوان تنها شرکت مادر در زمینه سرویس موتورخانه های سرمایشی و گرمایشی وارد عمل گردد.
از جمله شرکت های همکار می توان به موارد زیر اشاره کرد :
شرکت ساری پویا (تولید کننده چیلر های جذبی)
شرکت ساراول (تولید کننده چیلر های تراکمی)
شرکت شوفاژکار (تولید کننده دیگ های حرارت مرکزی)
شرکت پرتو آبگردان (تولید کننده برج های خنک کننده)
شرکت مشعل کاوه (تولید کننده مشعل های گازی و دو گانه)
شرکت پمپ سمنان (تولید کننده پمپ زمینی و خطی)
منبع سازی حضرتی (تولید کننده منابع کویلی و دوجداره)

 

 

بیشینه کردن دوره عمر مفید تجهیزات
بیشینه کردن قابلیت اطمینان تجهیزات
بهینه کردن و کاهش مصرف انرژی
کمینه کردن تعمیرات اتفاقی تجهیزات
کمینه کردن هزینه‌ها بر اثر خرابیها