سرمایش تبخیری

سیستم سرمایش تبخیری

سرمایش تبخیری آسایش کامل را که هدف سیستم های تهویه مطبوع است در اختیار نمی گذارد ، ولی در مناطق گرم و خشک می تواند آسایش نسبی را با هزینه ای نسبتا کم تامین کند .

درکشور ماکه مناطق وسیعی ازآن گرم و خشک محسوب می شود سرمایش تبخیری اهمیت زیادی می یابد .

سرمایش تبخیری به دوصورت انجام می شود :

 الف ـ سرمایش تبخیری مستقیم.                        ب ـ سرمایش تبخیری غیر مستقیم

الف : سرمایش تبخیری مستقیم

در سرمایش تبخیری مستقیم ، هوا از طریق تماس مستقیم با آب خنک میشود . تماس ازطریق پوشال ( کولرآبی ) و یا مواد پلاستیکی خاصی باسطح تماس زیاد ولی حجم کم صورت می گیرد .

تماس آب باهوا همچنین می تواند به صورت موثرتری ازطریق پاشش آب انجام شود . آب به هنگام تماس با هوا ، گرمای هوا را می گیرد و به بخار تبدیل می شود . هوا نیز که بخشی از گرمایش را از دست داده است خنک میشود ولی رطوبت آن افزایش می یابد . در این فرآیند گرما مبادله نمی شود . چنانچه گفته شد درمناطق گرم و خشک این هوا که دمای خشک آن پایین آمده است آسایش نسبی را به همراه دارد.

نمودار زیر تغییرات دمای آب وهوا و نیز نمودار سایکرومتریک سرمایش تبخیری مستقیم را نشان می دهد .

 سایکرومتریک سرمایش تبخیری

ب : سرمایش تبخیری غیر مستقیم

زمانیکه آب روی هوا پاشیده می شود ، مقداری از آن بخار می شود و درعرض ، هوا مقداری از حرارت خود را از دست می دهد و دمای خشک آن پایین می رود . در فرآیند سرمایش تبخیری غیر مستقیم این عمل درداخل مبدل حرارتی با هوای ثانویه انجام می شود . از دیواره ی دیگر مبدل حرارتی ، هوای اولیه عبور داده می شود . بدین ترتیب ازتماس هوای ثانویه با دیواره های مبدل و از آنجا با هوای اولیه ، گرمای هوای اولیه به هوای ثانویه منتقل و هوای اولیه سرد می شود . در این فرآیند بدون آنکه رطوبت هوای اولیه اضافه شود ، این هوا گرما از دست می دهد و سرد می شود . این فرآیند با تغییر بار محسوس هوای اولیه همراه است .

سایکرومتریک سرمایش تبخیری غیر مستقیم

از فرآیند سرمایش تبخیری غیرمستقیم به چند صورت استفاده می شود :

1- به صورت مستقل برای کاهش دمای خشک هوای اولیه ، بدون آنکه رطوبت آن افزایش یابد .

2- قبل از فرآیند تبخیر مستقیم ، این عمل باعث افزایش راندمان می شود .

3- به منظور پیش سرمایش غیر مستقیم می توان برای تامین هوای تازه مورد نیاز سیستم های فن کویل ویا هواساز های دیگر استفاده کرد.

ج : ادغام دو سیستم سرمایش تبخیری غیرمستقیم و مستقیم

از ادغام دو فرآیند بالا می توان به منظور کاهش دمای هوای ورودی به اتاق استفاده کرد . نمودار سایکرومتریک این فرآیند به صورت زیر است :

سایکرومتریک سرمایش تبخیری مستقیم و غیر مستقیم

در جاهایی که دمای مرطوب طراحی هوای بیرون حدود66  درجه فارنهایت و یا کمتر است ، توان الکتریکی مصرفی سیستم مشترک به حدود 22 W/tonمی رسد . ولی چنانچه رطوبت هوا بیشتر و دمای مرطوب طراحی حدود 74 درجه فارنهایت باشد ، میزان توان مصرفی به حدود 0.81 KW/ton افزایش می یابد . هنگام استفاده از این سیستم لازم است مقایسه اقتصادی در زمینه هزینه های تهیه و نصب و نیز مصرف انرژی صورت می گیرد . برخی اوقات به منظور کاهش دمای هوای ورودی به هواساز به وسیله سیستم سرمایش تبخیری غیر مستقیم سرد گردد .(نمودار3- 7)

آب مورد مصرف در فرآیند تبخیر مستقیم و غیر مستقیم می تواند آب بازیافت شده باشد که بارها در مدار بسته دستگاه گردش می کند . به این ترتیب آبی که به دستگاه اضافه می شود تنها به منظور جایگزینی آب تبخیر شده و (Bleed Off) به مصرف می رسد. می توان به جای این آب از آب یکبار مصرف ، مثلا آب رودخانه ، چشمه و یا چاه استفاده کرد . چنانچه دمای آب مورد استفاده در حدود 60 درجه فارنهایت یا کمتر باشد وضعیت بسیار مطلوب خواهد بود . در صورتیکه این آب در اختیار باشد به راحتی می توان هوای مناسب تر و مطلوب تری را ازدستگاه سرمایش تبخیری مستقیم یا غیر مستقیم گرفت . در مناطقی که آب چاه در دسترس است ، می توان توسط پمپی آب چاه را مستقیما به دستگاه ایرواشر و یا کولرهای تبخیری فرستاد ورودی پوشال ها و یا مواد پرکننده پاشید . این آب سپس از دستگاه خارج می شود و در صورت نیاز می تواند به مصرف آبیاری فضای سبز یا آب نماها برسد . در غیر اینصورت می توان آن را مستقیما به چاه کم عمق دیگری در پایین دست سایت هدایت کرد.

منبع : کتاب سیستم های تاسیسات تهویه مطبوع

 

دیدگاهتان را بنویسید

دیدگاه (ضروری)

شما مجاز هستید تا از تگ های HTML زیر در دیدگاهتان استفاده کنید:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

نام (ضروری)
ایمیل (ضروری)

1 × سه =