نگهداري فن کویل

نگهداري فن کویل

فیلتر هوا  

  • دست کم هر دو ماه یکبار فیلتر هوا را تمیز کنید. اگر دستگاه در محیطی قرار دارد که گردوخاك و یا ذرات معلق در هوا موجود است، این کار را زودتر انجام دهید. فیلتر هواي کثیف مقدار دبی هوا و بازدهی دستگاه را کاهش میدهد. براي تعویض فیلتر اینگونه عمل کنید.

  • دستگاه را خاموش کنید.

  • دو پیچ که در پایین کابینت قرار دارد، کابینت و دو ورق کوچک نگهدارنده فیلتر را به بدنه وصل کرده است. آنها را باز کنید.

  • در کنار پایه ها در دو طرف زیر فن کوئل، دو زائده کوچک قرار دارد. آنها را به پائین بکشید تا راهنماي فیلترها پائین بیاید. فیلتر را خارج نمائید.

  • فیلتر را به آرامی با آب و صابون بشوئید و یا با جاروبرقی تمیز نمائید.

  • پس از خشک شدن کامل فیلتر، آنرا در محل راهنماها وارد کرده و سپس راهنماها را به سمت بالا فشار دهید.

  • دو عدد پیچ را به همراه دو ورق نگهدارنده فیلتر در محل خود ببندید.

 

"نگهداري فن کویل"

نگهداري فن کویل

 

تشتک تخلیه 

  • در خلال فصل تابستان تشتک را بازرسی کنید تا از عدم وجود گردوغبار و اجرام دیگر که باعث بسته شدن مسیر تخلیه میشود، مطمئن شوید.

 

کویل  

  • در ابتداي هر فصل کویل را بازرسی کنید تا از عدم وجود گرد و غبار و یا اجرام دیگر که باعث گرفتگی آن میشود، اطمینان حاصل کنید. در صورت لزوم، با استفاده از جاروبرقی میتوانید آنرا تمیز نمائید. توجه کنید که به فین ها آسیب نرسانید.

 

موتور  

  • موتور این فنکویلها بگونهاي طراحی و ساخته شده که نیازي به روانکاري ندارد. بنابراین در مورد موتور هیچ سرویس دورهاي نیاز نیست انجام شود.

دیدگاهتان را بنویسید

دیدگاه (ضروری)

شما مجاز هستید تا از تگ های HTML زیر در دیدگاهتان استفاده کنید:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

نام (ضروری)
ایمیل (ضروری)

4 × چهار =