پمپ ها و دسته بندی آنها

پمپ چیست؟
پمپ دستگاهی است که با انتقال انرژی جنبشی با سیال ، باعث انتقال آن از یک سطح پایین تر به یک سطح بالا تر یا یک نقطه کم فشار به یک ناحیه پر فشار می شود.
دسته بندی پمپ ها بر چه اساسی صورت می گیرد؟
دسته بندب های مختلفی برای پمپ ها بیان شده است ولی عمده ترین آنها بر اساس نحوه انتقال انرژی به پمپ است بر این اساس اگر انرژی بصورت پیوسته به پمپ داده شود به آن پمپ دینامیکی و اگر یصورت متناوب باشد به آن پمپ جابجایی گفته می شود.
مهم ترین پرامتر در انتخاب پمپ های سانتریفیوژ چیست؟
مهمترین پارامتر ها ی دبی و هد هستند پارامترهای دیگری مانند دور، npsh , ip و … در انتخاب پمپ دخالت دارند.
منظور از هد یک پمپ چیست ؟
مقاومتی که لوله کشی در برابر انتقال سیال از خود نشان می دهد را هد گویند، هد در سیستم های بسته فقط افت فشارهای سیستم است(هد دینامیکی ). در حالی که در سیستم های باز مانند آب رسانیف هد علاوه بر افت فشارهای سیستم استاتیکی ( ارتفاع که آب قرار است انتقال یابد) را نیز شامل میشود.
پمپ آب
پمپ بنزین
پمپ باد
پمپی
پمپ ایران
پمپ وکیوم
پمپ آب خانگی
پمپ هیدرولیک
پمپ کولر
پمپ آب کولر

دیدگاهتان را بنویسید

دیدگاه (ضروری)

شما مجاز هستید تا از تگ های HTML زیر در دیدگاهتان استفاده کنید:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

نام (ضروری)
ایمیل (ضروری)

هفده − 15 =