چكهای ضروری در زمان راه اندازی

چكهای ضروری در زمان راه اندازی

"مرحله راه اندازی موتورخانه"

مرحله راه اندازی موتورخانه

 • جهت چرخش فنهاي اواپراتور

 • جهت چرخش فنهاي كاندنسرآبی

 • جهت چرخش پمپآب براي كاندنسرآبی

 • جهت چرخش فن برج خنك كن درصورت استفاده از كاندنسر آبی

 • عايق بودن حباب حرارتي شيرانبساط وخط مكش

 • تنظيم وعملكردكليه آلارمها :       ,HP,OIL,THERMISTOR CIC ,LP

 • عملكرد سيستم Pump-Down

 • تنظيم وعملكرد كنترلهای Hp براي قطع ووصل فنهای كا ندنسرهوایی

 • كا ليبره كردن ترمومتر(فرمان)
 • برگشت روغن به كمپرسور
 • تنظيم شير انبساط
 • ديفراست به همراه ترموديسك
 • عملكرد درين و شير يكطرفه
 • بعدازمدتي كاركردن تعويض فيلترخط مايع و مكش

دیدگاهتان را بنویسید

دیدگاه (ضروری)

شما مجاز هستید تا از تگ های HTML زیر در دیدگاهتان استفاده کنید:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

نام (ضروری)
ایمیل (ضروری)

هشت − 4 =