چک لیست پمپ

بخش کوچکی از چک لیست پمپ و بوستر پمپ ها برگرفته از کتاب کنترل،بازرسی و تحویل تاسیسات و تجهیزات مکانیکی ساختمان که توصیه می گردد جهت تحویل و تجهیزات تاسیسات از این کتاب استفاده گردد.
تصاویر پیوست شده

دیدگاهتان را بنویسید

دیدگاه (ضروری)

شما مجاز هستید تا از تگ های HTML زیر در دیدگاهتان استفاده کنید:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

نام (ضروری)
ایمیل (ضروری)

1 × 2 =