الگوی تعمير و نگهداری

مقدمات تهيه الگوی تعمير و نگهداری جهت تدوين الگوی تعمير و نگهداری فضاهاي آموزشي، در ابتدا تقسيم بندي واحدهاي تاسيساتي اين فضاها لازم مي باشد. همانطوريكه قبلاً بيان گرديد، واحدهاي تاسيساتي ساختمان عبارتند از سيستم هايي آه براي انجام کار بخصوصي تعبيه گرديده اند. از ديدگاه ساختماني اين واحدها در ساختمان نصب و ثابت شده […]

ادامه مطلب

نگهداری استخر

نگهداری استخر  نگهداری استخر براي اولين بار تنها پس از صدور مجوز قـانوني توسـط مرجـع صـادر كننـده مجـوزامكان پذير بوده و  براي هر زمان ديگركه قرار است مورد استفاده شناگران قرار گيرد بايد مـوارد ذيـل تحـتنظارت مديريت استخر مورد تاييد و بازرسي قرار گيرد:  الف- كليه تجهيزات و دستگاههاي استخر بايد مطابق با نقشه ها، […]

ادامه مطلب

چک لیست پمپ

بخش کوچکی از چک لیست پمپ و بوستر پمپ ها برگرفته از کتاب کنترل،بازرسی و تحویل تاسیسات و تجهیزات مکانیکی ساختمان که توصیه می گردد جهت تحویل و تجهیزات تاسیسات از این کتاب استفاده گردد. تصاویر پیوست شده 2pump.jpg (177.0 کیلو بایت) 1pump.jpg (164.4 کیلو بایت)

ادامه مطلب

حفظ و نگهداری استخر

استخر سازه ای مصنوعی است که مانند یک مخزن سر باز به اشکال مختلف از جمله مستطیل که در درون و یا روی زمین ساخته شده و آب مورد نیازی که برای مقاصد مختلف وجود دارد در خود نگهداری می کند. استخرهای شنا مکان هایی هستند که دارای ضوابط فنی ورزش ویژه بوده و در آن امکان فعالیت رشته های ورزشی آبی (شنا، شیرجه، واترپلو و شنای موزون) وجود داشته باشد. تفاوت اساسی استخرهای شنا با سایر شناگاه ها و اماکن آبی در حدود و اندازه آن از سویی و کیفیت آب مصرفی آن از سوی دیگر است. علاوه بر آن موقعیت مکانی و استقرار آن نیز دارای محدودیت هایی است و لذا همجواری با کارخانه و مؤسسات صنعتی یا درمانی یا کشاورزی توصیه نشده است.

ادامه مطلب